Ghid programul Rabla 2024

Ghid programul Rabla 2024
 • 15 January 2024
 • tags

Îți dorești o mașină prin Programul Rabla 2024? Citește informațiile ce te vor ajuta pe parcursul procesului de achiziție.


CE ESTE PROGRAMULUI RABLA?

În baza Programului Rabla, Guvernul României susține înnoirea parcului auto din România și reducerea emisiilor poluante, prin acordarea unei prime de casare pentru mașinile care îndeplinesc anumite condiții. Programul Rabla are două componente - Rabla Clasic și Rabla Plus, condițiile și termenele fiind prevăzute de Ghidul de finanțare a PSIPAN 2020-2024 și Ghidul de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.


Programul RABLA CLASIC

Pentru vehicule cu motor pe combustie sau hibrid fără Plug-In

Programul RABLA are la bază acordarea unei tichet în valoare de 7.000 lei pentru o mașină veche casată, sau 10.000 lei pentru casarea a două vehicule uzate.

Tichetul este utilizabil doar pentru achiziția unei mașini noi cu noxe emise de maxim 155g CO2/km în regim WLTP. Pentru achiziția unui autoturism nou se pot folosi maxim 2 tichete RABLA.

Pe lângă suma de 7.000 lei, pentru o mașină veche casată, respectiv 10.000 lei pentru 2 mașini vechi casate, utilizatorul poate beneficia de următoarele ecobonusuri suplimentare în cazul în care se îndeplinesc condițiile de mai jos:

 • un eco-bonus de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară („eco-bonus de vechime”).
 • un eco-bonus de 1.500 lei, pentru cumpărarea unei mașini al cărei motor generează emisii de CO2 mai mici sau egale cu 120 g CO2/km în regim WLTP.
 • un eco-bonus de 1.500 lei pentru achiziția unei mașini noi cu sistem GPL/GNC.
 • un eco-bonus de 3.000 lei pentru achiziția unui autoturism nou hibrid (fără Plug-In).

Programul RABLA PLUS

Pentru vehicule 100% electrice sau hibrid cu tehnologia Plug-in (reîncărcabile la priză)

Pentru cei care optează pentru o mașină 100% electrică, cu pilă de combustie cu hidrogen sau hibrid Plug-in, Programul RABLA Plus oferă următoarele tipuri de tichete:

 • 25.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP;
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE CASARE ÎN PROGRAMUL RABLA 2024?

 • Casarea trebuie făcută după începerea Programului Rabla, doar în rețeaua de centre Remat autorizate
 • Pentru ca o mașină să fie eligibilă în Programul Rabla trebuie să aibă o vechime mai mare de 6 ani*
 • Vehiculul uzat trebuie să fie înmatriculat în România de cel puțin 6 ani, cel târziu la 31.12.2017
 • Mașina trebuie să conțină componentele esențiale funcționăriii: motor, caroserie, roți, etc
*Cu excepția vehiculelor aflate în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice.

CARE SUNT PAȘII DE URMAT PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL RABLA 2024?

1. Înscrierea în Programul Rabla 2024

Pentru a te înscrie în Programul Rabla trebuie să iei legătura cu un consultant Autoglobus, înscrierea fiind făcută de către noi, în mod electronic, direct în aplicația PSIPAN. Pentru această operațiune vor fi necesare datele beneficiarului (persoana care achiziționează autovehiculul), datele proprietarului de rablă (în cazul în care sunt persoane diferite) și datele referitoare la vehiculul ce urmează a fi casat.

2. Documentele necesare pentru înscrierea în Programul Rabla 2024

Actul de identitate, în copie certificată „conform cu originalul”, atât pentru beneficiar, cât și pentru proprietarul mașinii uzate (se va prezenta si actul de identitate în original în vederea identificării beneficiarului și proprietarului rabla). În situaţia în care dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o persoană juridică, vor fi depuse documentele:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”;

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;

c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată "conform cu originalul";

Certificatul de înmatriculare al mașinii casate prezentat în copie legalizată;

Cartea de identitate a mașinii casate în copie legalizată;

Certificate de atestare fiscală, în original, în copie legalizată sau emise și comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de valabilitate, eliberate de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul rablei cât și cumpărătorul noului autovehicul, rezultând faptul că nu au datorii la bugetul de stat. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat că are în proprietate rabla ce urmează a fi casată.

Declaraţie pe propria răspundere a proprietarului rablei prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului rablei privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou.

*În cazul unor situaţii particulare precum si in situatia proprietarului/solicitantului acceptat persoana juridica, în afara documentelor prevăzute mai sus, vor fi prezentate și alte documente, după caz, în conformitate cu Ghidul de finanțare a PSIPAN 2020-2024 și Ghidul de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. 

3. Casarea mașinii vechi

După ce confirmăm validarea în aplicația PSIPAN, proprietarul mașinii uzate trebuie să se prezinte la un centru autorizat Remat cu mașina pentru casare (lista centrelor autorizate poate fi găsită aici) si nota de înscriere, care este valabilă 300 de zile (cu exceptia anului 2024, cand valabilitatea acesteia nu poate depasi 25 noiembrie), până cel târziu în momentul emiterii facturii vehiculului nou. După finalizarea procesului de casare, se va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului vechi.

4. Radierea din circulație a mașinii casate

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

5. Prezentarea dovezii de radiere

Ulterior, proprietarul automobilului casat trebuie să prezinte la Autoglobus certificatele de distrugere și dovada radierii mașinii vechi, până cel târziu la momentul emiterii facturii pentru noua mașină.

6. Finalizarea procesului și achiziția mașinii noi

După ce au fost urmați toți pașii de mai sus, Autoglobus va putea elibera factura de achiziție a autoturismului nou, ținând cont de bonificațiile oferite în Programul Rabla 2024.


Cere o ofertă prin programul Rabla 2024