Broker în Asigurări

Vă oferim consultanţă completă și poliţe de asigurare pentru autovehicule, clădiri și bunuri, având colaborări cu principalele companii din piaţa asigurărilor.


10 MOTIVE PENTRU A ALEGE AUTOGLOBUS - BROKER ÎN ASIGURĂRI

 • colaborăm de 30 de ani cu societăţile de asigurări din piaţa românească
 • Call Center propriu la dispoziţia dumneavoastră
 • consiliere gratuită şi suport în situaţii de daună;
 • Centru de Constatări Daune în incinta Autoglobus pentru majoritatea asiguratorilor
 • garantăm o evaluare corectă, fără stres şi economie de timp pentru dumneavoastră
 • suntem moderator în relaţia dumneavoastră cu asiguratorul pe parcursul derulării poliţei
 • remediem daunele auto în atelierele proprii şi garantăm calitatea lucrărilor
 • preluăm în numele dumneavoastră rezolvarea tuturor formalităţilor cu asiguratorii
 • ţinem evidenţa plăţilor şi vă înştiinţăm din timp de plata ratelor sau reînnoirii poliţelor
 • Autoglobus este garant pentru toate serviciile contractate

PENTRU ÎNCHEIEREA POLIŢEI, PROGRAMUL DE ASIGURĂRI IMPLICĂ URMĂTORII PAŞI:

 • Identificăm pricipalele riscuri la care este expus bunul / bunurile dumneavoastră printr-o discuţie preliminară şi prin completarea unui chestionar
 • Recomandăm tipurile de contracte de asigurare pe care considerăm oportun să le încheiaţi
 • Prezentăm mai multe oferte de pe piaţa de asigurări şi oferim consiliere în procesul de decizie
 • Încheiem contractele de asigurare (poliţele de asigurare)