Autoglobus - Distribuitor Autorizat Thule

Garanții & service Thule

Vă  garantăm  lipsa  defecțiunilor  de  material  sau  fabricație  la  produsele  marca  THULE  comercializate  conform  standardelor  și  parametrilor  prevăzuți  de legislația în vigoare și a prevederilor prezentului certificat de garanție.

Pentru  produsele  comercializate  marca  THULE  de  Autoglobus  garanția  se  acordă  pentru  durata  medie  de  utilizare  a  acestora  conform  specificațiilor  tehnice / instrucțiunilor  de  utilizare  ale  producătorului, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data înscrisă pe factura de vânzare.

Totodată, pentru neconformitatea produsului se acordă garanţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003, privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora.

Vânzătorul asigură cumpărătorului lipsa de conformitate apărută în termenul de garanție cu condiţia respectării condiţiilor de  utilizare  a  produselor/instrucțiunilor  de  montaj  sau punere în funcțiune. În  cazul lipsei conformităţii/defectării produsului, cumpărătorul are dreptul  de  a  solicita vânzătorului  ca  măsură  reparatorie  înlocuirea  sau  repararea  gratuită a  produsului  în  funcţie  de  opţiunea  sa,  cu  excepţia  situaţiei  în  care  această  solicitare  este imposibilă sau disproporţionată pentru vânzător.

Totodată, vânzătorul și/sau producătorul acordă garanţie pentru viciile ascunse, în conformitate cu prevederile O.G. nr.21/1992, privind protecţia consumatorului, pentru durata medie de utilizare a produselor, cu condiţia respectării condiţiilor de utilizare a produselor/instrucțiunilor de montaj sau punere în funcțiune. În cazul unor vicii ascunse, termenul stabilit pentru remedierea deficienţelor decurge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru acceptat de ambele părți.

Identificarea  produselor  la  consumator  se  face  pe  baza  facturilor/bonurilor  fiscale  de vânzare  sau  a  devizelor  de  lucrări,  emise  de  către  vânzători  sau  de  operatorii  economici autorizaţi RAR pentru operatiuni de service, după caz.

Prezentul certificat de garanţie NU afectează drepturile cumpărătorului cu privire la legislaţia obligatorie de garanţie protecţia consumatorului prevăzută de Legea nr. 449/2003, privind  vânzarea  produselor și  garanţiile  asociate  acestora, și  O.G.  nr.  21/1992, privind protecţia consumatorului.