Servicii de Management Flote

Fleet Management Autoglobus

Prin serviciul de Administrare a Parcurilor Auto (Fleet Management) vă propunem soluţii la una dintre cele mai importante probleme cu care companiile se confruntă, şi anume reducerea şi controlul costurilor generate de flota auto. Aceste costuri reprezintă una dintre părţile importante în cadrul cheltuielilor de funcţionare. Serviciile pe care dorim să le oferim sunt cuprinse în cadrul unor contracte de administrare externalizată a flotei auto.


Cui ne adresăm?

Companiilor care au nevoie de mobilitate şi utilizează în acest sens o gamă largă de vehicule, fiecare cu particularităţi specifice.

Managementul societăţilor se confruntă cu cele mai diverse probleme, care presupun un înalt grad de specializare a personalului şi managementului pentru gestiunea şi rezolvarea lor:

 • Resurse financiare deosebit de importante
 • Finanţatori şi oferte de finanţare complexe
 • Oferte şi furnizori extrem de diverşi
 • Legislaţie şi taxe specifice
 • O diversitate de asigurări şi costuri aferente
 • Costuri de întreţinere excesive
 • Probleme de siguranţă a utilizării şi probleme de mediu
 • Instrumente IT pentru administrarea flotei

Ce reprezintă Fleet Management?

Fleet Management presupune preluarea tuturor responsabilităţilor administrării flotei auto utilizate de societatea dvs., tratarea lor profesională şi economică, de personal cu expertiză în domeniu.

Prin activitatea ce o desfăşurăm, implementăm soluţii pentru a reduce imobilizările, a economisi timp şi resurse, astfel încât să beneficiaţi de o flotă auto administrată eficient.

În cadrul acestui serviciu Autoglobus îşi propune să respecte principiile de management a calităţii:

 • Orientarea către client
 • Implicarea personalului
 • Abordarea bazată pe proces
 • Abordarea managementului ca sistem
 • Îmbunătăţirea continuă a produselor şi serviciilor
 • Abordarea bazată pe fapte în luarea deciziilor
 • Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Raportări lunare pentru managementul societăţii

Autoglobus întocmeşte lunar rapoarte, pe care le pune la dispoziţia managementului beneficiarului şi împuterniciţilor acestuia, pentru analiză şi decizie. În conţinutul rapoartelor vom scoate în evidenţă excepţiile, pentru o analiză mai rapidă şi benefică.

Care sunt beneficiile?

 • Calitatea actului de management, personal cu expertiză, cu trainning permanent şi specializat pe domeniu
 • Reducerea costurilor de operare prin urmărire şi evidenţa strictă; discount de volum pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii, reducerea generală a cheltuielilor cu asigurarea parcului auto
 • Eficienţa prin concentrarea managementului companiei pe creşterea productivităţii în domeniul dvs. de activitate
 • Creşterea mobilităţii prin controlul strict al lucrărilor şi imobilizării vehiculelor, controlul proceselor, managementul daunelor auto şi a relaţiei cu asiguratorii
 • Acces la resurse umane calificate
 • Control evidenţă şi supraveghere completă asupra parcului auto
 • Calitatea parcului auto, prelungirea perioadei de viaţă a vehiculelor şi creşterea valorii reziduale (de revânzare)
 • Suport în administrarea relaţiilor cu furnizorii şi asigurarea unui punct unic de contact pentru toţi utilizatorii flotei

Ce înseamnă un parteneriat cu noi??

 • Implicarea activă în identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire în administrarea parcului auto
 • Expunerea ofertelor şi pachetelor de servicii
 • Asigurarea unei implementări optime a proceselor şi direcţiilor trasate prin contract
 • Suport pentru tranzacţionarea vehiculelor ieşite din uz

Lista serviciilor de gestiune și administrare parc auto

1. Gestiune asigurări (RCA și CASCO)
 • Consultanță de specialitate în alegerea polițelor și a clauzelor de asigurare, urmărind protejarea intereselor/bunurilor companiei/angajaților și implicit respectarea legislației în vigoare
 • Optimizarea costurilor cu asigurările
 • Obținerea acordului, emiterea polițelor de asigurare, gestiunea termenelor de valabilitate, transmiterea documentele aferente și urmărirea plății acestora de către beneficiar
2. Managementul taxelor (vignete, telpark, etc)
 • Identificarea anuală, cu reprezentantul clientului, vehiculele pentru care sunt necesare taxe suplimentare (ex: vignete, Telpark, etc.)
 • Gestionarea termenelor de valabilitate a taxelor și semnalarea reînnoirii acestora
3. Gestiunea termenelor ITP, programarea / efectuarea acestora
 • Managementul termenelor limită de ITP
 • Programarea autovehiculelor pentru efectuarea ITP într-o unitate autorizată RAR
 • Managementul remedierilor tehnice în caz de respingere și replanificare pentru o nouă programare/efectuare ITP
 • Controlul costurilor cu ITP
4. Managementul anvelopelor
 • Managementul și programarea înlocuirii anvelopelor de vară / iarnă, în funcție de legislația în vigoare
 • Furnizarea de jante și anvelope vară / iarnă;
 • Controlul costurilor
5. Managementul furnizorilor de servicii de mentenanță și reparații auto
 • Gestionarea lucrărilor de mentenanță / reparații pentru fiecare dintre vehiculele flotei
 • Planificarea executării de lucrări la prestatorii agreați
 • Gestionarea relației cu furnizorii de servicii și monitorizarea lucrărilor de întreținere/reparații, asigurarea executării acestora în condiții corecte calitate / preț
 • Controlul costurilor
6. Procedură de lucru în caz de daună
 • Editarea și întreținerea procedurilor de lucru în caz de accident
 • Asigurarea suportului în instrumentarea dosarelor de daună
 • Identificarea unității reparatoare cea mai potrivită
 • Gestionarea relației cu furnizorii de servicii de reparații și cu asiguratorul
 • Controlul costurilor
7. Asistență și suport în vânzarea autovehiculelor ieșite din uz
 • Suport și consultanță în valorificarea vehiculelor rulate ce urmează a fi scoase din flota clientului
8. Istoric service
 • Gestionarea reparațiile efectuate pe fiecare vehicul aflate în administrare
 • Furnizarea de rapoarte lunare cu informații privind costurile mentenanței și a reparațiilor
 • Furnizarea istoricului de service pe fiecare vehicul în parte
1. Înmatricularea autovehiculelor
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei de impunere la Primăria Municipiului Timişoara
 • achitarea tuturor taxelor şi costurilor în numele utilizatorului flotei auto (primărie, CEC, serviciul de
 • înmatriculare, taxa de mediu, etc.)
 • livrarea numerelor de înmatriculare şi recuperarea banilor prin factura de decontare
2. Managementul carburanţilor
 • Intermedierea încheierii de contracte de livrare carburanţi cu companiile de specialitate
 • Asigurarea managementul cardurilor de carburant şi produselor specifice, pe fiecare vehicul / grup de vehicule
 • Asigurarea managementului consumurilor de carburanţi
 • Controlul costurilor
3. Monitorizare GPS
 • Asigurarea terminalelor GPS pe vehicule din flota auto a Clientului
 • Asigurarea accesului pentru urmărirea în timp real a activităţilor vehiculelor dotate cu echipament GPS
 • Oferirea de informaţii privind: maşină / şofer / orar de lucru
 • Afişarea graficului histogramă viteză
 • Vizualizarea traseelor recente pe hartă
 • Calculul kilometrilor parcurşi în interes personal în funcţie de: weekend-uri, zile legale de sărbătoare
 • Raport de foi de parcurs
4. Managementul furnizorilor auto
 • Administrarea relaţiilor cu furnizorii de produse specifice flotei dvs.: achiziţii noi de vehicule, carosări
 • speciale, achiziţii de accesorii conexe
 • Pregătirea întregului proces de achiziţie, de la cererea de ofertă şi analiza acesteia, până la negocierea finală şi încheierea contractului cu furnizorii
 • Gestionarea şi negocierea în relaţia cu furnizorii de-a lungul perioadei de colaborare
 • Culegerea, clarificarea şi integrarea de date primite de la diferiţi furnizori
5. Hotel de anvelope
 • Păstrarea anvelopele de sezon în condiţii optime (serviciul valabil doar în Timişoara)
1. Asistenţă Rutieră prin 9695
 • Se va completa în funcţie de tipul abonamentului ales